C’mon baby, light my fire.#Anime  #Tari  #Sakai  #Konatsu  #Tari  #Anime  


#Oda  #Nobuna  #No  #Yabou  #Edo period  #Samurai